DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức danh

1

Lê Vĩnh Khang

Kỹ sư điện

Chỉ huy trưởng

2

Nguyễn Quang Huy

Kỹ sư điện

Đội trưởng đội đội Rơle – Đo lường điện

3

Ngô Minh Tuấn

Kỹ sư điện

Đội trưởng đội Cao thế – hóa dầu

4

Nguyễn Trung Dũng

Kỹ sư điện

Đội trưởng đội PLC, DCS

5

Nguyễn Đức Quang

Kỹ sư điện

Giám sát thi công

BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC KINH NGHIỆM CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT

(Click để xem chi tiết)

CÁN BỘ LÊ VĨNH KHANG

Chức danh: Chỉ huy trưởng

1 – Họ và tên: LÊ VĨNH KHANG

Tuổi: 40

2 – Bằng cấp: Kỹ sư

 

Trường: Đại học kỹ thuật Đà Nẵng

Ngành: Điện kỹ thuật

3 – Địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần điện Khánh Nguyên

 

Sau đây là bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:

Từ năm

Đến năm

Công ty /Dự án tương tự

Vị trí tương tự

Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

2002

2004

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Sông Đà 11

Phó Quản đốc PX Cao thế Hóa dầu

Phụ trách thi công lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh phần thiết bị nhất thứ Công trình thuỷ điện Nà Lơi  35kV/6,3kV/0,4kv – 3×3,1 MW.

2005

2006

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Sông Đà 11

Phó Quản đốc Phân xưởng Cao thế hóa dầu

Phụ trách thi công lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh phần thiết bị nhất thứ Công trình thuỷ điện Sê San 3  15,75/220 kV 2×130 MW.

2006

2007

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Sông Đà 11

Phó Quản đốc Phân xưởng Cao thế hóa dầu

Phụ trách thi công công trình lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh phần thiết bị nhất thứ Công trình thuỷ điện Sê San 3A  13,8/220 kV 2×54 MW.

2007

2008

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Chỉ huy trưởng

Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh Công trình thuỷ điện Tuyên Quang  13,8/220 kV 3×114 MW.

2009

2010

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Giám sát thi công

Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh phần thiết bị nhất thứ Nhà máy thủy điện Hương Điền.

2009

2010

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Chỉ huy trưởng

Lắp đặt, Thí nghiệm hiệu chỉnh Công trình thủy điện Nậm Chiến 2

2010

2011

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Chỉ huy trưởng

Lắp đặt, Thí nghiệm hiệu chỉnh Công trình thủy điện Nậm Công 2x5MW, 6,3/35/110kV.

2011

2012

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Chỉ huy trưởng

Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết điện Công trình thủy điện Sê San 4A 3x21MW, 11/220kV, 1x75MVA.

2012

2013

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Chỉ huy trưởng

Lắp đặt, TNHC đưa vào vận hành thiết bị điện nhà máy, TBA nâng áp 220V công trình thủy điện Nậm Chiến.

T1/2014

T5/2014

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Điều hành chung

Thí nghiệm hiệu chỉnh nhà máy thủy điện Nậm He 2x8MW; 6/110kV

T5/2014

T12/2014

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Điều hành chung

Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện trạm 220kV  Uyên Hưng

T01/2015

T3/2015

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Điều hành chung

Thí nghiệm hiệu chỉnh, lắp đặt MBA 220kV thứ 2 TBA 220kV Thành Công.

T3/2015

T12/2015

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Điều hành chung

Thí nghiệm hiệu chỉnh Trạm Biến áp 500/220kV TTĐL Duyên Hải

T1/2016

T12/2016

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Điều hành chung

Thí nghiệm định kỳ, trung tu năm 2016 Nhà máy, Trạm biến áp nâng áp 220kV – Công trình thủy điện Nậm Chiến; TNHC Nhà máy thủy điện Trung Thu; Thí nghiệm định kỳ Nhà máy Nà Lơi, Thác Trắng..v.v.v

T1/2017

T12/2018

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Điều hành chung

Các công trình của công ty

T1/2019

Nay

Công ty cổ phần điện Khánh Nguyên

Điều hành chung

Các công trình của công ty

CÁN BỘ NGUYỄN ĐỨC QUANG

Chức danh: Giám sát thi công

1 – Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC QUANG

Tuổi: 33

2 – Bằng cấp: Kỹ sư

 

Trường: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Ngành: Điện kỹ thuật

3 – Địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần điện Khánh Nguyên

 

Sau đây là bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:

Từ năm

Đến năm

Công ty /Dự án tương tự

Vị trí tương tự

Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

2009

2010

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Giám sát thi công

Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh phần đo lường không điện và các hệ thống tự động hóa của Công trình thủy điện Hương Điền.

2010

2011

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Giám sát thi công

Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2

2011

2012

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Giám sát thi công

Thí nghiệm hiệu chỉnh phần đo lường không điện và các hệ thống tự động hóa của Công trình thủy điện Sê San 4A 3x21MW, 11/220kV, 1x75MVA.

2012

2013

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Giám sát thi công

Lắp đặt, TNHC đưa vào vận hành phần đo lường không điện và các hệ thống tự động hóa của nhà máy và trạm 220kV  công trình thủy điện Nậm Chiến.

T1

2013

T5

2013

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Giám sát thi công

Xây lắp đường dây 110kV Công trình thủy điện Tả Trạch

T5

2013

T12

2013

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Giám sát thi công

Xây lắp TBA 110kV Xuân Mai E10.9 – Hà Nội.

T1

2014

T2

2015

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Giám sát thi công

Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện trạm 220kV  Uyên Hưng

T3

2015

T12

2015

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Giám sát thi công

Thí nghiệm hiệu chỉnh Trạm Biến áp 500/220kV TTĐL Duyên Hải

T1

2016

T12

2016

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Giám sát thi công

Thí nghiệm định kỳ, trung tu năm 2016 Nhà máy, Trạm biến áp nâng áp 220kV – Công trình thủy điện Nậm Chiến; TNHC Nhà máy thủy điện Trung Thu; Thí nghiệm định kỳ Nhà máy Nà Lơi, Thác Trắng..v.v.v

T1

2017

T12

2018

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Giám sát thi công

Thí nghiệm định kỳ năm 2017 trạm OPY – TM 2 H2 và phần thiết bị dùng chung; xử lý sự cố bất thường các thiết bị điện – Công trình thủy điện Nậm Chiến

Thí nghiệm định kỳ Nhà máy Nậm Chiến 2, Nậm Công, Nậm Sọi…

T1

2019

Nay

Công ty cổ phần điện Khánh Nguyên

Giám sát thi công

Các công trình của công ty

CÁN BỘ NGUYẾN TRUNG DŨNG

Chức danh: Đội trưởng đội PLC, DCS

1 – Họ và tên: NGUYẾN TRUNG DŨNG

Tuổi: 37

2 – Bằng cấp: Kỹ sư

 

Trường: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ngành: Đo lường và tin học

3 – Địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần điện Khánh Nguyên

 

Sau đây là bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:

Từ năm

Đến năm

Công ty /Dự án tương tự

Vị trí tương tự

Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

2006

2007

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Sông Đà 11

Phó Quản đốc Phân xưởng Rơle

Phụ trách thi công lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh phần điều khiển từ xa bằng máy tính: PLC, DCS Công trình thuỷ điện Thác Trắng 6,3/35kV, 2x3MW.

2007

2008

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Phó Quản đốc Phân xưởng Rơle

Lắp đặt, TNHC phần điều khiển từ xa bằng máy tính: PLC, DCS  nhà máy, trạm 220kV NMTĐ Tuyên Quang.

2009

2010

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Đội trưởng đội PLC, DCS

Lắp đặt, Thí nghiệm hiệu chỉnh phần điều khiển từ xa bằng máy tính: PLC, DCS  Công trình thủy điện Hương Điền 2x27MW

2010

2011

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Đội trưởng đội PLC, DCS

Lắp đặt, Thí nghiệm hiệu chỉnh phần điều khiển từ xa bằng máy tính: PLC, DCS Công trình thủy điện Nậm Công 2x5MW, 6,3/35/110kV.

2011

2012

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Đội trưởng đội PLC, DCS

Thí nghiệm hiệu chỉnh phần điều khiển từ xa bằng máy tính: PLC, DCS Công trình thủy điện Sê San 4A 3x21MW, 11/220kV, 1x75MVA.

2012

2013

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Đội trưởng đội PLC, DCS

TNHC phần điều khiển từ xa bằng máy tính: PLC, DCS Công trình thủy điện Nậm Pung 3×3,1MW; 6,3/110kV

2013

2014

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Trưởng ban nghiệp vụ tổng hợp

Phụ trách kỹ thuật, Quản lý khối lượng, nhân lực, thanh quyết toán các hạng mục công trình.

2014

T12

2018

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Phó giám đốc Trung tâm thí nghiệm điện

Phụ trách kỹ thuật, Quản lý khối lượng, nhân sự, thanh quyết toán

các hạng mục công trình.

T1

2017

T12

2018

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Phó giám đốc Trung tâm thí nghiệm điện

Phụ trách kỹ thuật, Quản lý khối lượng, nhân sự, thanh quyết toán

các hạng mục công trình.

T1

2019

Nay

Công ty cổ phần điện Khánh Nguyên

Phó giám đốc

Phụ trách kỹ thuật, Quản lý khối lượng, nhân sự, thanh quyết toán

các hạng mục công trình.

CÁN BỘ NGUYỄN QUANG HUY

Chức danh: Đội trưởng đội Rơle

1 – Họ và tên: NGUYẾN QUANG HUY

Tuổi: 37

2 – Bằng cấp: Kỹ sư

 

Trường: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ngành: Thiết bị điện – điện tử

3 – Địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần điện Khánh Nguyên

 

Sau đây là bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:

Từ năm

Đến năm

Công ty /Dự án tương tự

Vị trí tương tự

Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

2006

2007

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Sông Đà 11

Phó Quản đốc Phân xưởng Rơle

Phụ trách thi công lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh phần thiết bị nhị thứ, đo lường điều khiển bảo vệ Rơle Công trình thuỷ điện Sê San 3A  13,8/220 kV 2×54 MW.

2007

2008

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Cán bộ kỹ thuật

Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh phần thiết bị nhị thứ, đo lường điều khiển bảo vệ Rơle Công trình thuỷ điện Tuyên Quang  13,8/220 kV 3×114 MW.

2009

2010

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Cán bộ kỹ thuật

Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh phần thiết bị nhị thứ, đo lường điều khiển bảo vệ Rơle Nhà máy thủy điện Hương Điền.

2010

2011

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Đội trưởng đội Rơle

 

Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh NMTĐ Nậm Sọi 2x5MW, 6,3/38,5kV.

2011

2012

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Chỉ huy trưởng

Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị  Nhà máy thủy điện Nho Quế 3

2012

2013

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Đội trưởng đội Rơle

TNHC Công trình thủy điện Nậm Pung Công trình thủy điện Nậm Pung 3×3,1MW; 6,3/110kV

2013

T3/2014

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Đội trưởng đội Rơle

Phụ trách kỹ thuật, Quản lý khối lượng, nhân lực, thanh quyết toán các hạng mục công trình.

T01/2014

T05/2014

Trung tâm thí nghiệm điện -Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà.

Đội trưởng đội Rơle

TNHC đưa vào vận hành phần thiết bị nhị thứ, đo lường điều khiển bảo vệ Rơle Nhà máy thủy điện Nậm He 2x8MW; 6/110kV.

T05/2014

T12/2014

Trung tâm thí nghiệm điện -Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà.

Đội trưởng đội Rơle

Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện trạm 220kV Uyên Hưng

T01/2015

T3/2015

Trung tâm thí nghiệm điện -Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà.

Đội trưởng đội Rơle

 

Thí nghiệm hiệu chỉnh, lắp đặt MBA 220kV thứ 2 TBA 220kV Thành Công.

 

 

T3/2015

T12/2015

Trung tâm thí nghiệm điện -Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà.

Đội trưởng đội Rơle

Thí nghiệm hiệu chỉnh Trạm Biến áp 500/220kV TTĐL Duyên Hải

T1/2016

T12/2016

Trung tâm thí nghiệm điện -Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà.

Đội trưởng đội Rơle

Thí nghiệm định kỳ, trung tu năm 2016 Nhà máy, Trạm biến áp nâng áp 220kV – Công trình thủy điện Nậm Chiến; TNHC Nhà máy thủy điện Trung Thu; Thí nghiệm định kỳ Nhà máy Nà Lơi, Thác Trắng..v.v.v

 

T1/2017

T12/2018

Trung tâm thí nghiệm điện -Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà.

Đội trưởng đội Rơle – Đo lường điện

Thí nghiệm định kỳ năm 2017 trạm OPY – TM 2 H2 và phần thiết bị dùng chung; xử lý sự cố bất thường các thiết bị điện – Công trình thủy điện Nậm Chiến

Thí nghiệm định kỳ Nhà máy Nậm Chiến 2, Nậm Công, Nậm Sọi..v.v.v

T1/2019

Nay

Công ty cổ phần điện Khánh Nguyên

Đội trưởng đội Rơle – Đo lường điện

 

Các công trình của công ty

CÁN BỘ NGÔ MINH TUẤN

Đội trưởng đội Cao thế – Hóa dầu

1 – Họ và tên: NGÔ MINH TUẤN

Tuổi: 40

2 – Bằng cấp: Kỹ sư

 

Trường: Đại học kỹ thuật Đà Nẵng

Ngành: Điện kỹ thuật

3 – Địa chỉ liên hệ: Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

 

Sau đây là bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:

Từ năm

Đến năm

Công ty /Dự án tương tự

Vị trí tương tự

Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

2004

2006

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Sông Đà 11

Cán bộ kỹ thuật

Phụ trách thi công lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh phần thiết bị nhất thứ Công trình thuỷ điện Sê San 3  15,75/220 kV 2×130 MW.

2006

2007

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Sông Đà 11

Cán bộ kỹ thuật

Phụ trách thi công lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh phần thiết bị nhất thứ Công trình thuỷ điện Sê San 3A  13,8/220 kV 2×54 MW.

2007

2008

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Đội trưởng đội Cao thế – Hóa dầu

 

Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh phần thiết bị nhất thứ Công trình thuỷ điện Tuyên Quang  13,8/220 kV 3×114 MW.

2009

2010

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Đội trưởng đội Cao thế – Hóa dầu

 

Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh phần thiết bị nhất thứ Nhà máy thủy điện Hương Điền.

2011

2012

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Đội trưởng đội Cao thế – Hóa dầu

Thí nghiệm hiệu chỉnh phần thiết bị nhất thứ Công trình thủy điện Sê San 4A 3x21MW, 11/220kV, 1x75MVA.

 

2012

2013

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Chỉ huy trưởng

Thí nghiệm hiệu chỉnh NMTĐ Tà Lơi 3 2×3,75MW; 6,3kV

2013

T7

2013

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Quản đốc PX. Cao thế hóa dầu

Quản lý khối lượng, nhân lực, chất lượng, tiến độ, thanh quyết toán các hạng mục công trình.

T8

2013

T3

2014

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Quản đốc PX. Cao thế hóa dầu

Phụ trách thi công thí nghiệm hiệu chỉnh phần điện nhất thứ nhà máy thủy điện Nậm He 2x8MW; 6/110kV.

T3

2014

T12

2014

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Phó giám đốc  

Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện trạm 220kV Uyên Hưng

T01

2015

T03

2015

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Phó giám đốc  

Thí nghiệm hiệu chỉnh, lắp đặt MBA 220kV thứ 2 TBA 220kV Thành Công.

T3

2015

T12

2015

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Phó giám đốc  

Thí nghiệm hiệu chỉnh Trạm Biến áp 500/220kV TTĐL Duyên Hải

T1

2016

T12

2016

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Phó giám đốc  

Thí nghiệm định kỳ năm 2016 Nhà máy, Trạm biến áp nâng áp 220kV – Công trình thủy điện Nậm Chiến; TNHC Nhà máy thủy điện Trung Thu; Thí nghiệm định kỳ Nhà máy Nà Lơi, Thác Trắng..v.v.v

T1

2017

T12

2018

Trung tâm thí nghiệm điện – Công ty CP Kỹ thuật điện Sông Đà

Phó giám đốc  

 

Thí nghiệm định kỳ năm 2017 trạm OPY – TM 2 H2 và phần thiết bị dùng chung;

Thí nghiệm định kỳ Nhà máy Nậm Chiến 2, Nậm Công, Nậm Sọi..v.v.v

T1

2019

Nay

Công ty cổ phần điện Khánh Nguyên

Phó giám đốc

Các công trình của công ty